Chci pomáhat


 • Pomáhejte s námi dětem a rodinám. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
 • Nakupte na internetu přes Givt.cz
  Část peněz půjde na naše služby.
 • Zašlete finanční částku na bankovní účet
  3419379359/0800

  Daň z příjmu lze snížit díky uplatnění daru až do výše 30% základu daně. Potvrzení o daru vám vystavíme.
  Potvrzení o daru slouží ke snížení základu daně. Rozesíláme ho našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku. Nemusíte se o nic starat.
  Potvrzení vám nemůžeme poslat v případě, kdy neznáme adresu vašeho trvalého bydliště. Pokud si nejste jistí, zda ji máme, kontaktujte nás.

  tomaskahan@aminaprorodinu.cz
  tel. 602413534

Doučování dětem ze znevýhodněného prostředí

Projekt Individuální doučování dětem ze znevýhodněného prostředí realizujeme již od roku 2014, zejména díky podpoře různých nadací a společností, jako jsou Nadace Terezy Maxové Dětem, Nadace Euronisa, Nadace Avast, Nadace ČSOB pomáhá regionům, Nadace Lasvit, Tesco - vy rozhodujete, my pomáháme, nebo díky podpoře Magistrátu města Liberce. Projekt má svůj význam proto, že ve spolupracujících rodinách často není osoba, která by mohla učivo s dítětem procvičit, případně dovysvětlit, obzvláště na druhém stupni nebo u cizího jazyka. Pro budoucí uplatnění dětí je školní úspěšnost důležitá, pomocí doučování chceme děti v této oblasti podpořit a pomoci jim upevnit školní návyky a zvýšit sebedůvěru. Na školní úspěšnost u těchto dětí mají vliv jejich minulé zkušenosti, deprivace, traumatické zážitky, a s tím spojené poruchy pozornosti, specifické poruchy učení apod. Doučování může alespoň v určité míře problémy v těchto oblastech pomoci kompenzovat. Významné je také navázání vztahu s doučujícím, získání ocenění, sebedůvěry. Projekt vede nejen ke zlepšenému školnímu prospěchu či udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu, ale svými výsledky i lepšímu sociálnímu statutu dětí ve třídách či rozvoji jejich sociálních dovedností. V loňském roce (2023) nás významně podpořili nadace Euronisa darem 30 000Kč a nadace Lasvit, darem 15 000Kč. Díky tomu jsme loni mohli poskytnout podporu celkem 16 dětem, v souhrnném počtu přes 200 hodin podpory. Doučování zajišťují studenti vysoké či střední školy, kteří se zaměřují nejen na doučování samotné, ale na navázání vztahu s dětmi, a tím tak plní role pozitivních vzorů. Za podporu děkujeme!

Podporují nás