Amina – služby pro rodinu


 • AMINA – služby pro rodinu, o.p.s.

  Máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany v Libereckém kraji, dle zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Můžeme poskytovat služby v oblasti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, poskytovat odborné poradenství žadatelům i pěstounům, pořádat vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče. Dále máme registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, v ambulantní i terénní formě, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  Posláním Aminy je podpora rodin při naplňování potřeb dětí, které vyrůstají ve vlastní či náhradní rodině.

   

  Naším cílem je:

  - podpořit rodiny při zajišťování stabilního a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dětí

  - podpořit bezpečné a pevné vztahy dětí v rodinách vlastních či náhradních

  - rozvíjet a upevňovat rodičovské kompetence pečujících osob

  - ve spolupráci s dalšími odborníky podpořit rodiny v hledání adekvátního řešení jejich nepříznivé situace

  - pomáhat rodinám v obtížných životních situacích, které nejsou schopné řešit vlastními silami

 • Podání podnětů a stížností

  Všechny podněty, stížnosti a připomínky jsou pro naši organizaci cenné podněty, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu, zlepšovat náš přístup, uvědomit si chyby a učit se z nich. Proto Vám stížnost ani připomínka nebude nijak na újmu, a to i kdyby se ukázala jako nedůvodná. Naopak budeme za ni rádi, jelikož můžeme znovu – novým pohledem – zhodnotit danou službu či náš přístup.

  Klient může kdykoli vyjádřit přání, připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb. Postup při podávání připomínek a stížností ke stažení ZDE a je také vyvěšen na veřejně přístupném místě (nástěnka v prostorách organizace).

  Připomínku nebo stížnost může podat jakýkoliv klient služby, tedy i dítě, rodinný příslušník a další osoby (např. profesionálové z jiných institucí). Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném (nástěnka v prostorách organizace, případně webové stránky) po dobu 1 měsíce.

  Připomínku nebo stížnost je možné podat písemně, e-mailem, telefonicky nebo ústně, a to jakémukoli pracovníkovi organizace.

  Stížnost je možné podat řediteli organizace, Mgr. Tomáši Kahanovi, tel. 602413534, email tomaskahan@aminaprorodinu.cz, nebo jakémukoliv pracovníku organizace – viz kontakty.

  Další možností je kontaktovat pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany Libereckého kraje, U soudu 642/2a, Liberec.

  Nebo využít následujících kontaktů:

  Kancelář veřejného ochránce práv
  podatelna@ochrance.cz

  Adresa:
  Brno,
  Údolní 39,
  PSČ 602 00,

  tel. 542 542 888

  Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky
  Adresa:

  Praha 2
  Na Poříčním právu 1/376,
  PSČ 128 01,

  tel. 221 922 396

Údaje o společnosti

Mgr. Tomáš Kahan
ředitel
Sídlo
Dolní Řasnice 44,
464 01 Dolní Řasnice

Kontaktní adresa
Jablonecká 8/31
Josefino údolí, Kristiánov
460 05 Liberec
IČO 02250306

Číslo účtu
3419379359/0800

Datová schránka
d7pcn6n

Zakladatelé společnosti
Tomáš Kahan a Zuzana Kahanová

Správní radu tvoří
Mgr. Šárka Kohoutová (předsedkyně)
Petr Hampacher, Dis
Tereza Kapalínová

Dozorčí radu tvoří
Ing. Miroslava Kysilková (předsedkyně)
Mgr. Lucie Mrklasová Ivana Šimičková